Telekomunikačná technika

Pobočkové ústredne

Analógové ústredne

Digitálne ústredne

IP Digitálne ústredne

Systémové telefóny

Telefaxové prístroje

Telefónne prístroje

Audiokonferencia

Nahrávacie zariadenia

GSM brány

Audio vstupné systémy

Kabelážne systémy

Kopírovacie stroje


Kancelárska technika


Zabezpečovacia technika


Vstupné systémy


Výpočtová technika


Ozvučovacia technika

Spotrebná elektrotechnika


POBOČKOVÉ ÚSTREDNE Panasonic


- analógové ústredne
- digitálne ústredne
- IP ústredne