Telekomunikačná technika

Pobočkové ústredne

IP Digitálne ústredne

Systémové telefóny


Telefaxové prístroje

Telefónne prístroje

Audiokonferencia

Nahrávacie zariadenia

GSM brány

Audio vstupné systémy

Kabelážne systémy

Kopírovacie stroje

Kancelárska technika

Zabezpečovacia technika

Vstupné systémy

Výpočtová technika

Ozvučovacia technika

Spotrebná elektrotechnika


Nahrávacie zariadenia / nahrávanie hovoru

Nahrávacie /Záznamové/ zariadenie je zariadenie ktoré vie archivovať hovorový záznam. Prepojením takéhoto zariadenia s počítačom dostaneme aj informáciu o dátume, čase a príslušným nahrávacím kanálom. Z digitalzovaní záznam počítač archivuje. Záleží už na programovej nadstavbe ako a jak sa takýto záznam využije a tak isto kto ma k nemu prístup. Samotný záznam môže byť aj zakódovaný aby nedošlo k jeho zneužitiu. Zariadenie sa dá prepojiť s upozornením že tento hovor je nahrávaný. Záleží od typu komunikačného zariadenia. Nahrávanie je možné z bežnej analógovej linky tak isto aj s ISDN VoIP či Skype hovoru.Niektoré typy zariadení vedia zaznamenávať hovor z vysielačky /rádio stanice/. Je to častá aplikácia pre taxi služby a zdravotníctvo, políciu, bezpečnostné služby. 

Ako ho využiť?

Možno ste sa už stretli s problémom že Vám volal zákazník a vy ste nepoznačili presne čo od Vás objednával. A teraz máte možnosť si to vypočuť a doplniť.

Je to vhodné použitie pre obchodné firmy, objednávkové servisy a bankovníctvo.

Zariadenie je vhodné použiť ako vlastný dôkazový materiál. "/ vo svojom zmysle / "

Zariadenia:
Jednoduché - za pomoci prevodníku na telefónnej linke sa môže hovor nahrávať napríklad na diktafón.

Hardwarové - zariadenia sú záznamové média s možnosťou bohatej programovej výbavy. Takéto zariadenia vedia obslúžiť od 1 až xy  nahrávacích kanálov. Samozrejme sa dajú použiť duplicitne.

Počítačové - zariadenia sa často používajú z dôvodu bohatých možností ich nastavenia. Takéto zariadenia majú špeciálne karty ktoré vedia obslúžiť hovor a tak isto aj nahrávať.

 

Systémy Vám umožňujú nahrávať :

 

Analógovú linku s informáciou volajúceho - Clip    

ISDN BRI  linky                                         

ISDN PRI 30

VoIP linky REC

Skype

Rádio komunikáciu

Všeobecné informácie o zariadeniach v Pdf.

 

Systémy hlasovej pošty KX-TVM200 a KX-TVM50.

Zariadenia sú určené k pobočkovým ústredniam Panasonic.

 

KX-TVM200 - až 1024 schránok, až 1000 hodín záznamu, integrovaná karta LAN pre E-mail server

KX-TVM50 - až 64 schránok, 4 hodiny záznamu (max. 8 hodín), 2 prípojné porty (max. 6 portov), voliteľná karta LAN pre E-mail server

Hlavné funkcie

Automatická spojovateľka - Prijíma prichádzajúce hovory a smeruje volajúceho na príslušnú pobočku alebo oddelenie

Interview - nahráva odpovede na otázky systému hlasovej pošty. Ideálne pre príjem objednávok, prieskumy, atď.

Upozornenie na čakajúcu správu - rozsvietením kontrolky priamo na Vašom stolnom telefóne, odoslaním správy na pager, alebo zavolaním priamo na Vaše telefónne číslo

Viacjazyčné hlasové komentáre - v úvodnom hlásení možnosť zvolenia požadovaného jazyka pre jednotlivé pobočky, ktoré budú vybavovať hovory v rôznych jazykoch

Priamy prístup do hlasovej schránky - bez zložitého zadávania komplexných kódov

Automatické presmerovanie / kopírovanie odkazu - ak odkaz nebol "vyzdvihnutý" po uplynutí vopred zadaného časového intervalu, môže byť systém naprogramovaný pre automatické umiestnenie kópie odkazov do inej hlasovej schránky

Holiday - v dobe dovolenky môže  systém prehrávať: špecifické úvodné hlásenie a naprogramovať je možné určité nastavenie služieb

Hlasitosť prehrávania/voľba rýchlosti - počas posluchu hlasového sprievodcu alebo odkazov môžu užívatelia pre lepšiu zrozumiteľnosť meniť hlasitosť alebo rýchlosť prehrávania

Detekcia faxu - ak niektorý port príjme faxové volanie a sú zistené tóny CN6, systém automaticky presmeruje hovor na vyčlenenú faxovú pobočku


 

 

KX-TVM