Telekomunikačná technika

Kabelážne systémy

Kopírovacie stroje

Kancelárska technika

Zabezpečovacia technika

Vstupné systémy

APS mini+

APS 400

Kódove vstupy

PES

Video telefóny

Výpočtová technika

Ozvučovacia technika

Spotrebná elektrotechnika

Prístupové identifikačné systémy. - dochádzka-

APS 400

 

Stručná charakteristika.

Identifikačný systém APS 400 je určený pre stredné a veľké aplikácie a pre všetky aplikácie vyžadujúce pružný systém riadenia integrácia technológií na HW úrovni a podobne. Systém je charakteristický vysokou modularitou a nezávislosťou na použitých ID technológiách. Jedinečnou vlastnosťou systému APS 400 je plná programovateľnosť, zaistená riadiacim modulom. Vďaka tomu je možná jednoduchá realizácia ľubovoľných aplikácií bez nutnosti on-line riešenia SW nadstavbami.

 

Topológia systému.

Jadrom systému APS 400 je programovateľný riadiaci modul, vybavený komunikačným rozhraním APS Bus pre pripojenie sieťových modulov a rozhraním Ethernet (protokol TCP/IP) pre pripojenie k PC serveru. Riadiaci modul obsahuje pamäť pre užívateľský program a všetky  potrebné dáta pre prevádzku systému, počítajúc aj archív udalostí on-line pripojení k serveru nie je pre prevádzku systému nutný. Rozdiel medzi veľkosti pamäti vyhradené pre ID a archív transakcií je v širokom rozsahu konfigurovateľný.

K riadiacemu modulu jednoducho prostredníctvom zbernice APS Bus pripojiť až 64 sieťových modulov a 8 systémových napájačov. Sieťové moduly jednoducho vkladať podľa potreby a systém tak postupne rozširovať podľa aktuálnych požiadaviek na aplikáciu. Ak je na zbernici APS Bus obsadená maximálnym počtom sieťových modulov , jednoducho systém možné rozširovať inštaláciou ďalších riadiacich modulov.

Takto jednoducho realizovať  jednoduché aplikácie s jedným riadiacim modulom pripojením on-line, tak i rozsiahle inštalácie s centrálnou správou prístupových opravení, prepojených prostredníctvom  TCP/IP siete.

 

Software a program riadiaceho modulu.

Softwarové vybavenie systému APS 400 obsahuje radu navzájom prepojených nástrojov pre všetky úrovne správy a nástroje pre spracovanie prevádzkových dát identifikačného systému. Software s architektúrou Client / Server stoji na spoľahlivých, moderných základoch, ako sú MS SQL Server 2005 (Express Edition), prostredie .NET a ďalšie. Všetky serverové súčasti SW riešenia pracujú ako systémové služby, klientske aplikácie sú navrhnuté s maximálnym dôrazom na prehľadnosť a intuitívne ovládanie programu. Rada modulov je k dispozícií v prevedení pre Windows aplikácie a Web aplikácie.

Program riadiaceho modulu.

Vývojové prostredie APS Config pre naprogramovanie funkcií systému je k dispozícií bezplatne. Základný balík užívateľských programov APS Administrátor obsahuje najčastejšie požadované nástroje pre stredné a veľké systémy. Balík jednoducho ďalej rozširovať o radu voliteľných nadstavieb , zameraných na konkrétnu oblasti použitia (školy, penzióny, hotely, výrobní závody a ďalšie špecifické aplikácie).  APS Administrátor dokáže spravovať  kombinované systémy APS 400 a APS mini Plus.

Program pre systém APS 400 sa zapisuje v jednoduchom programovacím jazyku špeciálne navrhnutého pre systém. Pre programovanie je k dispozícií vývojové prostredie APS Config.

 

APS 400 - Hardware

Konštrukcia všetkých štandardných hardwarových komponentov systému APS 400 vychádza z jednotné štruktúry, definujúce na požiadavky na funkciu a vybavenosť periférnymi obvodmi. Hardwarové komponenty systému jednoducho rozdeliť do 4 kategórií:

·         Riadiace moduly MCA 168

·         Sieťové moduly a terminály

·         Sieťové interface (WIEGAND, ABA Track II, RS 232), I/O moduly

·         Systémové napájače

 

Riadiaci modul MCA  

Jadrom prístupového systému APS 400 je riadiaci modul zabezpečujúci riadenie systému podľa užívateľom definovaného programu.

Ak je nutné pracovať s väčším počtom ID /čo je možné uložiť v pamäti riadiaceho modulu/ (>15.000), jednoducho vyhodnocovanie prístupového oprávnenia preniesť na nadriadený server. Funkcia systému zostáva nezmenená. Počet užívateľov systému jednoducho takto rozšíriť až na desiatky miliónov.

Riadiaci modul MCA 168 je vybavený rozhraním pre pripojenie zbernice APS Bus, rozhraním Ethernet, 8 logickými vstupmi - 8 reléovými výstupmi, ochranným kontaktom, bzučiakom a signalizačnými LED diódami. Na zbernicu APS Bus jednoducho pripojiť max. 64 čítacích modulov a/alebo  interface a 8 systémových napájačov.

Konfigurácia pamäti je daná licenciami ACS v riadiacom module.

 

MCA 168

MCA 168

 

Hardware čítacie  moduly

 

 

 

 

 

 

 

NREM 53

 

 

 

 

 

 

NREP 53

 

 

 

 

 

NRED 53

 

 

NDEM 31

 

 

NWGD 46XT Interface

NRIF 232  Interface