Telekomunikačná technika

Kabelážne systémy

Kopírovacie stroje

Kancelárska technika

Zabezpečovacia technika

Vstupné systémy

APS mini+

APS 400

Kódove vstupy

PES

Audio video systémi

Výpočtová technika

Ozvučovacia technika

Spotrebná elektrotechnika

Prístupové identifikačné systémy. -dochádzka -

APS mini Plus

Stručná charakteristika

Systém APS mini Plus je jednoduchý systém elektronické kontroly vstupu pre aplikácie do 748 užívateľov. Programovanie prístupových oprávnení vykonávajú čítacie moduly autonómne – bez nárokov na pripojenie k PC.     Pri pripojení systému k PC jednoducho prístupové oprávnenia nastavovať jednoduchým administračným programom a sledovať prevádzkové udalosti systému.

 

Zapojenie systému.

Zapojenie systému je závislé na požiadavkách k funkciám systému.

V autonómnom  prevádzkovom režime nemusia byť čítacie moduly pripojené na zbernicu. Autonómny režim je vhodný tam, kde nie sú nutné časté aktualizácie prístupových oprávnení a nie je nutná správa oprávnení cez PC. Programovanie prístupových oprávnení sa vykonáva za pomoci programovacích kariet. Režim je prakticky použiteľný pre radové jednotky užívateľov, napríklad v rodinných domoch, malých firmách a podobne.

V off-line prevádzkovom režime sú čítacie moduly pripojené na zbernicu RS 485, ale komunikácia s čítacími jednotkami prebieha len pri konfigurácií parametrov a prístupových oprávnení. Typicky sa používa v nájomných domoch do 748 užívateľov, kde nie je vyžadované sledovanie prevádzkových  udalosti v systému.

V online prevádzkovom režime prebieha komunikácia s modulmi permanentné. On-line pripojenie umožňuje napríklad vzdialené otváranie dverí prostredníctvom PC alebo sledovanie On-line udalostí.

Maximálny počet adries na linke je 32, počet liniek nie je obmedzený.

 

Software

APS Reader

Program APS Reader je základným nástrojom pre konfiguráciu všetkých prevádzkových parametrov  modul APS mini a APS mini Plus má možnosti jednoduchej  správy užívateľov a prístupových oprávnení  (pre jeden modul). Program umožňuje možnosti importu a exportu dát uložených užívateľov do CSV súboru.  Priebehu komunikácie s modulom môžeme vyčítať archív udalostí (moduly APS mini Plus) ktoré sa ukladajú do jednoducho spracovateľných XML súborov.

APS Reader je určený predovšetkým pre základnú konfiguráciu modulov. Pre rutinnú správu systému je vhodnejšie použití program APS Home, alebo programový balíku APS Administrátor 

Program umožňuje pripojenie k systému prostredníctvom sériových komunikačných liniek (COM, USB) alebo sieťového pripojenia (TCP/IP). Pre prevádzku programu je nutný operačný systém Windows® 2000, Windows® XP, nebo Windows Vista® (32 i 64bit verzia) s nainštalovaným prostredím .NET Framework 2.0. Z hľadiska nárokov na hardware vyhovuje počítač vhodný pre zvolený operačný systém.

APS Administrátor

Pre správu prístupových oprávnení je možné použiť program APS Administrátor. Toto riešenie  umožňuje kombinovať systém APS mini Plus z systémami APS mini i APS 400. Základné nastavenie  prevádzkových parametrov modulu je potrebné nastaviť programom APS Reader.

Zapojenie predpokladá trvalé prepojenie systému k serveru.  Komunikácia s modulmi  na zbernici prebieha permanentne. Architektúra riešenia je klient - server umožňuje správu systému z viacerých počítačov pripojených v sietí . Na viac je tu možnosť použití viacerých dostupných softwarových nadstavieb, vrátanie dochádzkových a webových aplikácii.

Základné vlastnosti čítacích modulov -  hardware

Čítacie moduly RFID 125 kHz (média technológie EM Marin a HID Proximity)

 s integrovaným kontrolérom  pre 1 dvere do systému APS mini Plus, 2x vstup, 2x výstup, RS 485 (systém), WIEGAND (výstup), 2 programovací karty, pamäť na 748 ID, 64 časových plánov,

2000 prevádzkových udalostí , RTC, 3xLED, 1x PIEZO,  0-2x tamper

Hardwarové moduly systému APS mini Plus

Parametre jednoducho nastaviť jednoduchým konfiguračným programom z PC.

Ovládanie dverí

Parametre -rozsah

Maximálna doba odblokovania zámku- 0 - 255 s  

Spôsob ovládania zámku- Priame /Reverzné

Funkcia zámkového relé- Štandardná / Prepínacia  

Trvalé odblokovanie zámku podľa časového plánu- Áno / Nikdy

Akustická signalizácia odblokovania zámku- Áno / Ne  

Maximálna povolená doba otvorených dverí- 0 - 255 s  

Funkcia druhého vstupu- Výstupné tlačidlo / Kľučka  

Zápis udalostí do pamäti modulu Dvere otvorené- Zakázané / Povolené

Dvere zatvorené-  Zakázané / Povolené  

Hlásenie poplachových stavov

Signalizácia stavu narušenia 0 – 255s  

Signalizácia vyrazených dverí 0 - 255s  

Signalizácia dlho otvorených dverí 0 - 255s  

Automatický prechod  hodín-  Áno / Ne

Indikácia stavu zámku žltou LED- Áno / Ne

Rozšírené funkcie (ABA / WGD kontrol éry , xRRF 12) Ano / Ne

 

Hardware čítacie  moduly

 

 

 

 

 

 

 

xREM 53

 

 

 

 

 

 

xREP 53

 

 

 

 

 

xRED 53

 

 

 

xDEM 31