Telekomunikačná technika

Kabelážne systémy

Kopírovacie stroje

Kancelárska technika

Zabezpečovacia technika

Ústredne ezs

Kamerové systémy

Prvky ezs

Komunikátory

Vstupné systémy

Výpočtová technika

Ozvučovacia technika

Spotrebná elektrotechnika

ZABEZPEČOVACIA TECHNIKA - Komunikátory

  Analógové komunikátory    
 

Telefónny komunikátor TD-101 je zariadenie určené na odovzdávanie vopred pripravených správ prostredníctvom telefónnej linky. Prístroj dokáže odovzdať dve rôzne hlasové správy, každú v dĺžke max. 10 sekúnd (prípadne jednu v dĺžke max. 20 sekúnd)., na štyri telefónne čísla, ďalej dve správy na numerický pager prostredníctvom služby OPERÁTOR, prípadne dve SMS správy prostredníctvom SMS servera Jablotron a štyri digitálne kódy na pult centrálnej ochrany (PCO). Pri inštalácii je možné jednoducho zvoliť, ktoré prenosy v aplikácii potrebujete.

Komunikátor reaguje na podnety z dvoch aktivačných vstupov, model TD-101W môže byť aktivovaný aj bezdrôtovo (diaľkovým ovládačom).

TD-101(W) má tri prevádzkové stavy - pohotovostný, užívateľský a servisný (v akom stave sa zariadenie nachádza, informujú signlálky):

Pohotovostný stav je normálny pracovný režim, v ktorom komunikátor čaká na aktiváciu niektorého zo vstupov alebo na inštrukcie z klávesnice.

Užívateľský stav
(prístupný užívateľským kódom) umožňuje programovanie telefónnych čísiel, nahrávanie hlasových správ, zmenu užívateľského kódu a testovanie funkcii komunikátora.

Servisný stav (prístupný iba servisným kódom) umožňuje nastavovanie voliteľných funkcií a parametrov komunikátora a definovanie dát pre digitálny prenos na PCO. Všetky údaje sa ukladajú do bezodberovej pamäte, takže sú zachované aj v prípade výpadku napájania.

Špeciálnym postupom je však možné v prípade nutnosti (napr. zabudnutie kódu) zariadenie vrátiť na pôvodné nastavenia z výroby.

Počas svojej činnosti komunikátor odpojí od telefónnej linky všetky ďalšie zariadenia (telefón, fax, záznamník atď.), analýzou signálov v linke dokáže zvoliť ďalší postup a umožňuje prípadný hlasitý odposluch komunikácie. Zariadenie poskytuje aj účinnú ochranu telefónnej linky proti prepätiu (búrky a pod.). Zabudovaný má aj ochranný kontakt krytu.

 

GSM komunikátory

 

GC-61 Univerzálny GSM komunikátor pre ústredne EZS

Komunikátor je určený na prenos report kódov z ústrední EZS na PCO prostredníctvom GSM siete. Ide o modifikovanú verziu komunikátora JA-60GSM (integrovaný GSM modem), takže na prenos už nepotrebuje žiadny mobilný telefón. Komunikátor prijíma dáta z ústredne EZS simulovanou telefónnou linkou vo formáte report kódov protokolu Contact ID a odovzdáva ich na PCO (nespracováva ich obsah okrem čísla objektu, ktoré dopĺňa podľa vlastného nastavenia GSM komunikátora). Čas udalosti je generovaný pri jej prijatí do GSM modulu z interného času GC-61 (ten sa nastavuje automaticky po prvom prijatí SMS správy). Modul sa inštaluje do ústrední EZS prípadne do plechovej skrinky s ochranným kontaktom. GSM komunikátor možno taktiež použiť ako GSM bránu. V tomto režime však už nemôže byť použitá na spojenie s PCO. GC-61 tak dokáže komunikovať na pulty pripojené na štandardnú telefónnu linku alebo aj na pulty komunikujúce priamo v sieti GSM. Modul komunikátora ponúka pri spojení so zabezpečovacím systémom nasledujúce funkcie:

odovzdávanie údajov na pult centralizovanej ochrany (PCO) – možno odovzdávať na 2 rôzne pulty diaľkové programovanie komunikátora pomocou SMS z mobilného telefónu a SMS terminálu alebo z SMS brány nastavovanie komunikátora prostredníctvom nastavovacej internetovej stránky www.GSMlink.sk

pripojenie telefónneho prístroja, z ktorého možno telefonovať podobne ako z pevnej linky (GSM brána)

pripojenie SMS terminálu na odosielanie a príjem textových správ

report kódy z ústredne EZS v protokole Contact ID prevádza na formáty Jablotron GPRS/Jablotron SMS/Contact ID

nastaviteľná kontrola spojenia s objektom (od 1min.)

spoľahlivé prenosy na PCO (GPRS)

ekonomika prevádzky (cca 100Sk / mesiac)