Telekomunikačná technika

Kabelážne systémy

Kopírovacie stroje

Kancelárska technika

Zabezpečovacia technika

Ústredne ezs

Kamerové systémy

Prvky ezs

Komunikátory

Vstupné systémy

Výpočtová technika

Ozvučovacia technika

Spotrebná elektrotechnika

ZABEZPEČOVACIA TECHNIKA - Prvky EZS

 

Jablotron

JS-20
PIR detektor pohybu osôb JS-20 LARGO je určený na priestorovú ochranu objektov. Spracováva signál metódou násobnej analýzy signálu. Pre jednoduchšie zapájanie rozvodov je výrobok vybavený párom voľne použiteľných svoriek (GBS).

JS-25
Pre zjednodušenie inštalácie zabezpečovacieho systému kombinuje JS-25 COMBO detektor PIR na priestorovú ochranu s detektorom rozbitia skla na plášťovú ochranu. Má 3 samostatné výstupy (rozbitie skla, pohyb osôb a sabotáž detektora).

JS-10
Detektor pohybu JS-10 Harmony je určený na priestorovú ochranu objektu formou detekcie pohybu osôb v zornom poli. Digitálna analýza signálu zabezpečuje vysokú odolnosť proti falošným poplachom, automatická kalibrácia senzora optimálne prispôsobuje snímač k prostrediu, autotest umožňuje detekciu hardwarových porúch. Obsahuje 2 výstupné relé.

GBS-210
Detektor rozbitia skla GBS-210 slúži na  stráženie sklenených plôch. Na detekciu používa duálnu metódu, pri ktorej sú vyhodnocované nepatrné zmeny tlaku vzduchu v miestnosti (náraz do sklenenej výplne) a následné zvuky rozbitia skla. Detektor vyniká vysokou odolnosťou proti vf rušeniu a iným falošným signálom.

SA-200 - Magnetický dverný kontakt (rozpínací).
v normálnom prevedení SA-200
v miniatúrnom prevedení SA-201

MET-44
Prejazdový kovový magnetický spínač aj na veľké kovové dvere s prívodom v pancierovom krku, 106 x 38 x 10mm, pracovná vzdialenosť max. 75 mm.

MET-200
Povrchový kovový magnetický detektor na priemyselné aplikácie a kovové dvere , drôtový vývod, 51 x 20 x 10 mm, pracovná vzdialenosť max. 40 mm.

MINI-15
Závrtný miniatúrny magnetický detektor , priemer 6,4 mm, dĺžka 14,5 mm, pracovná vzdialenosť max. 19 mm, v bielej alebo hnedej farbe.

SD-70
Závrtný krátky masívny magnetický detektor aj do veľkých kovových dvier , priemer 19 mm, dĺžka 20 mm, pracovná vzdialenosť max. 25 mm, v bielej alebo hnedej farbe.

GS-130
Detektor GS-130 slúži na indikáciu úniku horľavých plynov. Senzor detekuje všetky typy horľavých plynov (zemný plyn, svietiplyn, propán, bután, acetylén, vodík, atď.) a reaguje v dvoch úrovniach koncentrácie. Napájanie zo siete 230V str.

GS-133
Detektor GS-133 slúži na indikáciu úniku horľavých plynov. Senzor detekuje všetky typy horľavých plynov (zemný plyn, svietiplyn, propán, bután, acetylén, vodík, atď.) a reaguje v dvoch úrovniach koncentrácie. Napájanie 12 js.

SD-103
Autonómny ionizačný detektor dymu SD-103 reaguje na výskyt dymu požiarnym poplachom. Pre lokálnu signalizáciu má zabudovanú akustickú sirénku. Detektor vykonáva pravidelne autotest a hlási svoj stav akusticky a vizuálne. Pre osoby so zníženou pohyblivosťou je detektor vybavený obvodmi pre testovanie pomocou bežného diaľkového ovládača spotrebnej elektroniky. Je napájaný 2 AA batériami.

SD-112
Ionizačný detektor dymu SD-112 je učený na automatickú detekciu a signalizáciu vzniku požiaru. Ak sa objavia v dosahu detektora produkty spalín, detektor aktivuje svoju optickú a akustickú signalizáciu a upozorní osoby v dosahu detektora na vznikajúce nebezpečenstvo. Je napájaný externým zdrojom 10V - 15V js/str.

SD-212T
Výrobok je určený na detekciu vzniku požiaru. Reaguje na výskyt dymu požiarnym poplachom. Pre lokálnu signalizáciu má zabudovanú sirénku. Zabudované relé poskytuje výstup poplachového signálu. Detektor vykonáva pravidelne interný autotest. Detektor používa na detekciu optickú komoru s extrémne nízkym pozadím, ktoré výrazne znižuje vznik falošných poplachov pri nastavenej vysoké citlivosti.

UC-280
Zariadenie UC-280 je určené na rozšírenie klasického zabezpečovacieho systému o bezdrôtové periférie. Umožňuje príjem informácií z bezdrôtových detektorov série JA-60 a ovládačov RC-.xxJednotlivé prvky je možné priraďovať do 8 zón. Každá zóna má samostatný výstup poplachového stavu. Informácie o sabotáži, poruche a slabých batériách prvkov sú združené do samostatných výstupov a sú adresne indikované signálkami. UC-280 ďalej dokáže odoslať inštrukcie pre ovládanie bezdrôtovej sirény JA-60A a bezdrôtových výstupných reléových modulov UC216 na UC Pomocou rozširujúceho modulu UC-282 je možné rozšíriť počet zón o ďalších 8 (maximálne na 40 zón). -222

OS-300
je vonkajšia zálohovaná siréna riadená mikropočítačom určená pre objekty s vyššou mierou rizika. Digitálne vyvažované spojenie s ústredňou zaručuje vysokú odolnosť pred sabotážou. Siréna je aktivovaná rozvážením aktivačného vstupu alebo výpadkom dobíjacieho napätia. Siréna je zálohovaná akumulátorom, ktorého stav a dobíjanie kontroluje mikroprocesor (zabudovaný DC/DC napäťový menič). Dvojplášťová konštrukcia v kombinácií s dvojicou ochranných snímačov zabezpečuje vysokú bezpečnosť. Vnútorný plášť zvyšuje odolnosť proti mechanickému poškodeniu a slúži aj ako ochrana proti prieniku peny do sirény. Proti korózii sú kovové diely chránené špeciálnou povrchovou úpravou. Ako doplnkovú signalizáciu siréna obsahuje blikač s kontrolkou autotestu sirény (LED).

SA-105 SA-107 SA -252 SA-913
Vysoko výkonové sirény s piezoelektrickou alebo magnetodynamickou membránou sa používajú ako akustické zariadenia v interiéri a exteriéri chráneného objektu. Pri poplachu vytvárajú v chránenom priestore neznesiteľnú hlukovú hladinu, ktorá prípadnému páchateľovi účinne sťažuje činnosť. V uzavretom priestore, v ktorom sa používajú piezoelektrické sirény, je veľmi ťažké lokalizovať umiestnenie sirény a tým ju rýchlo vyradiť z činnosti. Zvuk z magnetodynamickej sirény sa dobre šíri otvoreným priestorom, preto je vhodnejšia ako akustické zariadenie v exteriéri objektu.

 

BOSCH

OD850 PIR MW snímač s mikrovlnou do vonkajšieho prostredia. OD850 je infrapasívny snímač s mikrovlnou pre vonkajšie použitie. Využíva spracovanie PIR signálu technológiou Motion Analyzer II a mikrovlnnú technológiu Linear Travel Distance, t.j. snímač premeriava priamu vzdialenosť pohybujúceho sa cieľa na bezchybné zachytenie pohybujúcich sa osôb, pričom ignoruje stojace, nepatrne pohybujúce sa objekty ako napr. konáre stromov, visiace zariadenia ap. Výsledkom zlúčenia týchto technológií je skutočná eliminácia falošných poplachov. Snímač je preto ideálny pre mnohé aplikácie: ohradené skladovacie a iné plochy, autobazáry, autopredajne, nákladištia ap. a takisto poskytuje mimoriadne uplatnenie v náročných poveternostných podmienkach. Vlastnosti: dosah 15x15m, Motion Analyzer II spracovanie PIR signálu, Linear Travel Distance spracovanie MW signálu ,2 úrovne nastavenia citlivosti nastavenie časového spínača od 2 sekúnd do 10 minút, výber nastavenia And / Or a  DEŇ / NOC

 

DSC

ENCORE
Detektor pohybu ENCORE je PIR detektor pre všeobecné použitie. Dosah detektoru je 15,2 x 18,3 m . Využíva viac úrovňovú analýzu signálu / MLSP. Teplotná kompenzácia s lúčovým systémom snímača zaručuje spoľahlivé zachytenie pohybu osoby. Je odolný voči falošným poplachom vonkajšiemu vysokofrekvenčnému rušeniu a špičkám statickej elektrine. Možnosť výberu 4 filtrov na snímanie pohybu osôb. Montážou do rohu alebo na rovinu steny z možnosťou natočenia nám ENCORE PIR robí univerzálnym.

BV 5XX
Detektor pohybu rady BV 5 je PIR detektor pre všeobecné použitie. Detektor je určený na montáž na strop. Je konštrukčné výhodný s polohou umiestnenia. Dosah detektoru je vo výške 3,6m x 12,2 m priemeru 360 stupňov sledovanej plochy. Snímanie detektora je za pomoci špeciálneho Fresneloveho snímača QUARD PIR. Využíva viac úrovňovú analýzu signálu / MLP riadené mikroprocesorom. Teplotná kompenzácia s lúčovým systémom snímača zaručuje spoľahlivé zachytenie pohybu osoby. Je odolný voči falošným poplachom vonkajšiemu vysokofrekvenčnému rušeniu a špičkám statickej elektrine.

FORCE2
Detektor pohybu FORCE2 je PIR / MW detektor pohybu pre všeobecné použitie. Dosah detektoru je 13m x 13 m. Snímanie detektora je za pomoci PIR snímača a zároveň mikrovlného MW. S pracovaním oboch signálov snímač vyhodnocuje pohyb. Využíva digitálnu analýzu spracovania signálu. Teplotná kompenzácia s lúčovým systémom snímača zaručuje spoľahlivé zachytenie pohybu osoby. Je odolný voči falošným poplachom vonkajšiemu vysokofrekvenčnému rušeniu a špičkám statickej elektrine. Je vhodný na použitie extrémnych podmienkach.