Telekomunikačná technika

Kabelážne systémy

Kopírovacie stroje

Kancelárska technika

Zabezpečovacia technika

Ústredne ezs

Kamerové systémy

Prvky ezs

Komunikátory

Vstupné systémy

Výpočtová technika

Ozvučovacia technika

Spotrebná elektrotechnika

ZABEZPEČOVACIA TECHNIKA - Ústredne EZS

  Jablotron    
 

JA 60F
Klávesnica je určená pre bezdrôtové ovládanie a programovanie systémov série JA-6x. Klávesnica JA-60F využíva obojsmernú rádiovú komunikáciu s ústredňou. Presvetlené ovládacie klávesy je možné zakryť odklápacím krytom. Displej, signálky a zabudovaný akustický indikátor signalizujú stav ústredne. Súčasťou klávesnice sú aj štyri funkčné klávesy pre rýchle zapnutie ochrany, čiastočné zapnutie ochrany, aktiváciu programovateľného výstupu a aktiváciu tichého poplachu. Z dôvodu úspory energie v batériách klávesnica po 10 sek. prechádza do úsporného režimu, ktorý sa ukončí stlačením klávesu alebo otvorením dvierok. Úsporný režim je možné zrušiť doplnením vhodného sieťového adaptéra.

 
 

Ja 60KX
Ústredňa JA-60KX vyhodnocuje signál z periférií a kontroluje ich pripravenosť (každá periféria pravidelne hlási svoj stav). Sledovaná je dostupnosť rádiového spojenia, funkcia napájacích zdrojov a prípadná sabotáž v systéme. K ústredni je možné okrem 16 detektorov priradiť aj ďalšiu ústredňu JA-6x ako podriadený systém. Dôležité informácie o prevádzke systému sa zaznamenávajú do pamäte udalostí. Ústredňa sa ovláda diaľkovými ovládačmi, klávesnicami alebo diaľkovo prostredníctvom špeciálneho modemu s pripojeným počítačom, alebo klávesnicou. Systém sa programuje z klávesnice ústredne alebo z počítača. Zabudovaný telefónny komunikátor dokáže vyslať hlasovú správu (do klasickej aj mobilnej siete), odovzdať informáciu na Pager, alebo poslať SMS správu prostredníctvom SMS servera Jablotronu, komunikovať s pultom centrálnej ochrany (PCO). Umožňuje aj vzdialené programovanie systému cez telefónnu linku. Výrobok spĺňa prísne požiadavky medzinárodných noriem, vrátane pravidelnej kontroly pripravenosti jeho jednotlivých častí.

 
 

JA 65K
Ústredňa JA-65 „Maestro“ je hybridný stavebnicový systém, určený na profesionálnu inštaláciu. Kovová skrinka ústredne má zabudovaný sieťový zdroj a priestor až pre 7Ah akumulátor. Výklopná konzola obsahuje základnú dosku 16 zónovej ústredne (bez vstupov). Tú je možné podľa potrieb doplniť nasledujúcimi prvkami:

Rádiový komunikačný modul JA-65R umožňuje priradiť bezdrôtové periférie systému JA-60 (až 16 detektorov, 8 klávesníc alebo diaľkových ovládačov, bezdrôtovú sirénu JA-60A) a výstupné moduly série UC (výstupy PgX a PgY v bezdrôtovej verzii.

Telefónny komunikátor JA-65X dokáže odosielať hlasové správy, SMS správy prostredníctvom SMS servera, komunikuje s PCO a umožňuje diaľkový prístup z počítača (použitím SW ComLink a modemu JA-60U).

Ovládanie a programovanie ústredne je možné systémovou klávesnicou (prípadne aj bezdrôtovou verziou). Pre ovládanie sú použiteľné aj RC-11, RC-22 a klávesnicu. Ústredňu je možné ovládať, programovať a diaľkovo spravovať aj počítačom s programom.

Takto je možné systém nakonfigurovať ako bezdrôtový (16 zón), resp. drôtový (2x 8 drôtových vstupov) alebo hybridný (kombinácia drôtových a bezdrôtových vstupov). Pri plnej konfigurácií získate 16 zónový drôtový systém, pričom do každej zóny bude možné priradiť aj ľubovolný bezdrôtový detektor systému JA-60. Ústredňu je možné rozdeliť programovo na dva užívateľské nezávislé sektory so spoločnou zónou (režim delenej ústredne), alebo využívať režim čiastočnej ochrany objektu.

Do systému je možné priradiť aj ďalší podsystém (realizovaný napr. ústredňou JA-60KX)

 


  DSC    
       
  EDM Bosch