Telekomunikačná technika

Pobočkové ústredne

Telefaxové prístroje

Telefónne prístroje

Systémové telefóny


Audiokonferencia

Nahrávacie zariadenia

GSM brány

Audio vstupné systémy

Kabelážne systémy

Kopírovacie stroje


Kancelárska technika


Zabezpečovacia technika


Vstupné systémy


Výpočtová technika


Ozvučovacia technika

Spotrebná elektrotechnika


POBOČKOVÉ IP ÚSTREDNE  

Panasonic KX-NCP500/1000 (Network Communication Platform)          sú vyspelé komunikačné riešenia pre malé a stredne veľké spoločnosti vyvinuté s cieľom dosiahnuť jednotnú komunikáciu pomocou zvýšenia a usmernenia firemnej komunikácie vďaka aplikáciám produktivity obohatenými o zobrazenie prítomnosti.

Hlavné výhody systémov KX-NCP

Využitie technológie VoIP

Plná IP kompatibilita (pre vonkajšie aj vnútorné linky)

Spolu s aplikáciami Communication Asistent umožňuje implementovať jednotnú komunikáciu

Jednoduchá správa a údržba v prostredí LAN

Široké možnosti komunikácie pre mobilných pracovníkov

Združená platforma umožňujúca firmám používať jednotnú komunikáciu

Integrovaná SIP telefónia prostredníctvom poskytovateľov SIP pripojenia

Zabudovaná podpora vyspelých IP vnútorných liniek

IP terminály a Softphone pre vzdialených pracovníkov aj pracoviská

Integrácia jednoužívateľských, sieťových aj obchodných aplikácií

Zabudované spracovanie hlasových správ a funkcií DISA

Vyspelé jednotné spracovanie správ volitelnými hlasovými systémami KX-TVM50 a KX-TVM200 Mobilné aplikácie, ktoré podporujú mobilné telefóny vo funkcii vnútornej linky systému.Zníženie celkových nákladov na vlastnenie.Centralizovaná správa aj aktualizácia.

 

KX-NCP

Panasonic IP PBÚ KX-TDE100/200/600

Rad IP PBÚ Panasonic KX-TDE100/200 sú vyspelé obchodné komunikačné systémy pre prostredie IP sietí. Sú cielené na trh SMB (malé a stredne veľké firmy), čo znamená pripojenie až 256 užívateľov. Systém podporuje rozhranie SIP tak pre vnútorné, ako aj pre vonkajšie linky, zatiaľčo je k dispozícii podpora pre široký rozsah požiadaviek digitálnych a analógových riešení. Vďaka kombinácii s aplikáciami podnikateľského prostredia môžu systémy KX-TDE pomôcť akémukoľvek užívateľovi zo sféry SMB vyriešiť akúkoľvek komunikačnú požiadavku. Tieto systémy sú plne IP kompatibilné, je možné k nim pripojiť až 64 IP systémových telefónov a 32 vnútorných liniek s voliteľnou DSP kartou a 128 IP telefónov s protokolom SIP. Obsahujú vstavanú funkciu hlasových správ (služba jednoduchého telefónneho záznamníka), sú charakteristické jednoduchou údržbou a jednoduchým nastavením. Systémy podprujú množstvo pripojení k serveru, čo zabezpečí zvýšenie podnikovej účinnosti a efektívne uchovávanie záznamov. Zdokonalená prenositeľná pobočka (Hot Desking) je užitočná funkcia, ktorá umožňuje používať ľubovoľnú pobočku s nastaveniami, ktoré máte na svojej vlastnej pobočke. To zjednoduší komunikáciu, keď ste na rôznych pracoviskách a nemáte svoj vlastný pracovný stôl.

Rad IP PBÚ Panasonic KX-TDE600 disponuje rovnakými funkciami ako rad KX-TDE100/200 a je určený pre stredne veľké firmy až 1100 užívateľov čo zabezpečí zefektívnenie komunikácie vo výrobnom odvetví, hotelovom segmente, nemocniciach a úradoch.

Hlavné výhody systémov KX-TDE600/200/100

Plná IP kompatibilita (pre vonkajšie aj vnútorné linky)

Podpora nového radu IP telefónov radu KX-NT300

Jednoduchá správa a údržba v prostredí LAN

Rozsiahla podpora CTI aplikácií (Phone Assistant, PC-Phone, PC-Console, CRM), rovnako ako možnosť

cenovo nenáročného začlenenia bezdrátového systému   DECT

 

 

KX-TDE